Address: 3F No.9 Hoang Cau Str., Dong Da Dist, Ha Noi, Viet Nam

(Ngoài mặt đường Hoàng Cầu. Dưới cầu thang nhà ga tàu điện. Bên cạnh cafe Toast N Tea số 7 Hoàng Cầu)

Tel    : (+84) 24 8585 5990

Hotline  : (+84) 96 7372 648

Email  : vci.canhcongduhoc@gmail.com

             vci.conduonglapnghiep@gmail.com

               abehanoi@gmail.com

 

 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.