Download
Form CV_VCI Hanoi Academy
Khai CV bằng tiếng Nhật.
Tham khảo cách khai ở file Hướng dẫn điền form CV
Gửi kèm số điện thoại liên lạc.
Form CV.xls
Microsoft Excel Table 42.0 KB
Download
Huong dan dien form CV.pdf
Adobe Acrobat Document 87.2 KB