Download
Form CV_VCI
Khai CV bằng tiếng Nhật.
Tham khảo cách khai ở file Hướng dẫn điền form CV
Gửi kèm số điện thoại liên lạc.
Form CV.xls
Microsoft Excel Table 42.5 KB
Download
Huong dan dien form.pdf
Adobe Acrobat Document 90.6 KB