BẢN TIN 6/2/2023

BẢN  TIN  ĐẬU  PHỎNG  VẤN 

Chúc  mừng  bạn  Tú đã  xuất  sắc vượt  qua phỏng  vấn và trở thành nhân  viên  chính  thức  của  công  ty  xây  dựng  tại  tỉnh Tochigi. Từ Đà Nẵng bạn đã book vé ra tận văn phòng VCI để tham gia phỏng vấn trực tiếp. 

 

Nguyễn Minh Tú - Đại  học  Giao thông vận tải Hồ Chí Minh  - Kỹ thuật công trình giao thông.